Bilden handlar om en artikel som beskriver vad molekylen HHC-H är