Har du ett ställningstagande i cannabisfrågan?
gör din röst hörd här

Vad anser du vara en lämplig åldersgräns om cannabis legaliseras för privat bruk?

Skulle du vilja att sakfrågor som denna fanns tillgängliga på https://www.regeringen.se/?